Fires i presentacions de producte
Presentacions de producte
En un món cada cop més competitiu, és molt important destacar sobre la competència quan hem de fer una presentació de producte o d'empresa.Per això a Events Catalunya ens reunim amb el client per tal de definir amb la màxima precissió el target adequat, i un cop definit aquest, desenvolupar una estratègia que unifiqui la marca o producte amb el public escollit.